Adatvédelmi irányelvek

1.) AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS HÁZIREND CÉLJA

A jelen Szabályzat  és Házirend célja, hogy rögzítse a PhysioVit e-Campus területén (www.physiovit.net/reg ) a PhysioVit Nemzetközi Oktatási- és Terápiaközpont Kft-ből névváltoztatás miatt átalakult VitWell Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 13-15. A/2/8.., cégjegyzékszám: 01-09-990640, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 23408447-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság virtuális Campusában alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikáját, valamint a működéshez szükséges irányelveket Házirend formájában.

A PhysioVit (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.physio-vit.net, vagy www.physio-vit.hu weboldal (a továbbiakban: e-Campus) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve vásárlók, klubtagok (a továbbiakban együttesen Felhasználók) adatait kezeli.

A jelen dokumentum célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott e-Campus szolgáltatások minden területén, minden Hallgató számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

2.) A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

PhysioVit csoportot irányító VitWell Kft.
Székhely és levelezési cím: 1075 Budapest, Károly krt. 13-15. A/2/8 Telefonszám: +36 1790 9900

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Adatkezelési nyilváltartási számok: NAIH-81318/2014, NAIH-81479/2014, NAIH-81480/2014, NAIH-81481/2014,

3.) A WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. E-CAMPUS REGISZTRÁCIÓ: A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • felhasználónév,
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám
 • előképzettség(ek)
 • kreditpontok kiadásához működési nyilvántartási szám
 • levelezési cím
 • képzésekhez tartozó privát dokumentumok, melyek a Hallgató számára kizárólag saját profiljában érhetők el

3.2. TECHNIKAI ADATOK: A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

3.3. COOKIE: A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

3.4. A PhysioVit a FELHASZNÁLÓK személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

4.) FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

4.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

4.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Felhasználó személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: PhysioVit, 1075 Budapest, Károly krt. 13-15. A/2/8
7

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 4.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

4.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

4.5. A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Felhasználótiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

4.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

4.7. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5.) E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

5.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

5.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

5.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el a Felhasználó részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

5.4. Hírlevél
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

6.) MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ HÁZIREND

6.1. Jelen házirend célja a PhysioVit virtuális campusában folyó továbbképzési kiegészítő tevékenységek működési feltételrendszerének egységes és kötelező érvényű meghatározása, s ezáltal kezelések, tréningek, terápiák céljára használt online felület használatára vonatkozó jogok és kötelezettségek részletezése az irányadó jogszabályok, hatósági előírások és a létrejött szerződések rendelkezéseinek együttes figyelembevételével annak érdekében, hogy a PhysioVit, ezáltal pedig a Campusban zajló oktatásokhoz tartozó egyéb sokrétű tevékenységek sikeres, tartós és kiemelkedő színvonalon történő működését elősegítse.

6.2. A Házirend minden, a PhysioVit e-Campusában zajló tevékenységre vonatkozik.A PhysioVit kötelezettsége, hogy a Hallgatókkal megismertesse jelen Házirend szabályait, a Hallgatók és a PhysioVit kötelessége a Házirend pontjainak betartása. A Házirend módosítása esetén a PhysioVit köteles a módosított dokumentumot minden érintett részére eljuttatni. Ha a jelen Házirend valamely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti az egész Házirend érvénytelenségét.

7.) A HÁZIREND SZEMÉLYI HATÁLYA - A Házirend kötelező érvényű a Physiovit valamennyi Hallgatójára, a PhysioVit e-Campus használójára, üzemeltetőjére, és ezek alkalmazottaira, megbízottjaira, vásárlóira és vendégeire/látogatóira.

7.1. NYITVATARTÁSI REND – 24 óra.

7.2. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

7.3. Általános elvek: Mind a PhysioVit partnerei, dolgozói, mind a Látogatók/Hallgatók számára szükséges meghatározni azon általános viselkedési normákat, melyek egyrészt az e-Campus színvonalát, másrészt a jogszabályoknak és az íratlan társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedést segítik elő.

7.4. Az e-campus egész területén TILOS:

 • 7.4.1. közerkölcsöt sértő magatartás tanúsítani, közerkölcsöt sértő megjegyzéseket megjeleníteni
 • 7.4.2. reklám és marketing tevékenységet végezni
 • 7.4.3. engedély nélkül ügynöki tevékenységet folytatni, reklámhordozóként profilt megjeleníteni
 • 7.4.4. Engedély nélkül szórólapot feltölteni.
 • 7.4.5. Személyi jogokat sértő fotókat, nyilvánossá tenni az üzenőfalon, profilban, amelyen a megjelenített személy jól felismerhető.
 • 7.4.5. Szerzői jogvédelem és/vagy, védjegyoldalom alatt álló dokumentumok sokszorosítását, továbbadását engedély nélkül végezni.

8.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a z Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

Dátum: Budapest, 2023. október 01.

Jelen Szabályzat és Házirend hatályba lépésének ideje: 2023. október 01.

Ez a weboldal a PhysioVit cégcsoporttal és érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok tevékenységével átfogóan foglalkozik az oktatás, a gyógyítás, a megelőzés, a sport területén egyaránt.

Elérhetőségeink

 •  1075 Budapest, Károly krt. 13-15. A/2.
 •  Központi telefonszámaink :
  +36 1 790 9900 , +36 70 945 8877
Top
Weboldalunk fejlesztése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal használatának folytatásával Ön hozzájárul a cookie-k használatához. Részletek…